กฏกติกา

ช่องทางการร่วมสนุก

2 สแกน QR Code

กรอกรหัสใต้ฝา


แล้วเลือกของหรูได้ตามใจเลย

3 ส่งรหัสใต้ฝามาทาง SMSกติกาและเงื่อนไข

กติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการ

ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และ/หรือเครื่องดื่มน้ำรสผลไม้ทุกรสชาติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เรดดี้” “เรดดี้ บู้ท” “เรดดี้ พิงค์” และ “ เรดดี้ แบล็ค ” ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ ใช้รหัสใต้ฝาขวด 10 หลัก แล้วเข้าไปลงทะเบียนที่ www.readylucky.com หรือสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ลงทะเบียนตามขั้นตอนโดย กรอกข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสให้ฝา 10 หลัก แล้วเลือกของรางวัล ตามตารางที่ทางบริษัทฯกำหนดขึ้น หรือผู้ร่วมรายการที่ไม่สามารถเข้าทางเว็บไซต์ได้ก็สามารถส่งรหัสทาง SMS โดยพิมพ์ รหัส 10 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 4890011 ครั้งละ 3 บาท ส่งได้ทั้งเครือข่าย ดีแทค ทรู และเอไอเอส ส่งวันไหนได้ลุ้นรางวัลประจำวันนั้น 1 รหัส เท่ากับ 1 สิทธิ์ หรือ 1 ผู้ร่วมรายการ (หนึ่งรหัสมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้หนึ่งครั้ง) ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เริ่มรายการ 1 พฤษภาคม 2561 หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 1. จับรางวัล ทุกสัปดาห์ เริ่ม 9 พฤษภาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 รางวัลใหญ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จับรางวัล ณ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางเว็บไซต์ www.readylucky.com
 2. รายละเอียดสำหรับการจับรางวัลดังนี้
  ตารางการจับรางวัล
  - เดือน พฤษภาคม วันที่ 9,16,23,30
  - เดือน มิถุนายน วันที่ 6,13,20,27
  - เดือน กรกฎาคม วันที่ 4,11,18,25
  - เดือน สิงหาคม วันที่ 1

เกณฑ์การตัดสินและแจกของรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานเป็นฝาผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์www.readylucky.com หรือที่ส่งทางSMS พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ต้องนำสูติบัตรฉบับจริงมาแสดงและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล ใน www.readylucky.com หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับการจับฉลากเลือกในแต่ละครั้งจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กรอกในการลงทะเบียนจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์จริง ที่มีเอกสารทางกฏหมายมาพิสูจน์ตัวตนได้จริง ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ติดต่อเพื่อรับของรางวัลได้ หากทางผู้จัดกิจกรรมและตัวแทนผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
 • ฝาขวดผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องมีรหัสเลข 10 หลัก (หนึ่งรหัสมีสิทธิ์ได้รับ1รางวัล)
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป.101/2544
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ-เสียง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์ ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัทในเครือ คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว และบริษัทตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • หลักฐานการรับรางวัลได้แก่ฝาขวดผลิตภัณฑ์ หากมีการดัดแปลงแก้ไข หรือชำรุดหรือได้มาโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

คำถามที่พบบ่อย

 • Q1: โปรโมชั่น เรดดี้จัดให้ ชีวิตหรูจังตังค์อยู่ครบ season3 ลงทะเบียนอย่างไร? ผ่านช่องทางอะไรบ้าง ?
  A : ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
  1) เข้าไปที่ www.ReadyLucky.com หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ 10 หลัก พร้อมเลือกของรางวัลที่ต้องการ (ส่งพร้อมกันได้สูงสุดถึง 10 รหัส)
  2) ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์ SMS โดยพิมพ์รหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ 10 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 4890011 ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส (ส่งวันไหน ลุ้นของรางวัลประจำวันนั้น)
 • Q2: สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?
  A : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 3 ช่องทาง
  1) www.ReadyLucky.com เมนู ติดต่อเรา
  2) Inbox มาที่ Facebook/Ready Energy
  3) Call center 02-408-0999
 • Q3: ระยะเวลากิจกรรม เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่
  A : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 61
 • Q4: ประกาศผลผู้โชคดีอย่างไร? และช่องทางไหนบ้าง?
  A : ประกาศผลทาง www.ReadyLucky.com เมนู ผู้โชคดี
 • Q5: สินค้าที่ร่วมรายการมีอะไรบ้าง
  A : เรดดี้ โกจิ , เรดดี้ บู้ท , เรดดี้ พิงค์ , และ เรดดี้ แบล็ค
 • Q6: สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ เรดดี้ “โกจิ” , เรดดี้ “บู้ท” , เรดดี้ “พิงค์” และ “เรดดี้ แบล็ค” ได้ช่องทางไหนบ้าง และจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นี้มีรหัสโปรโมชั่น ?
  A : สามารถหาซื้อเครื่องดื่มเรดดี้ได้ตามร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ / วิธีการสังเกตุให้ดูที่ฝาเรดดี้ ต้องมีรหัส 10 หลัก หรือบนฉลากมีภาพโปรโมชั่นจะเป็นรุ่นสินค้าที่มีรหัสในการร่วมรายการ
 • Q7: สามารถส่งรหัสใต้ฝาซ้ำกันได้หรือไม่
  A1 : 1 รหัส สามารถส่งได้ 1 ครั้งเท่านั้น ผ่านช่องทาง www.ReadyLucky.com หรือ SMS ที่เบอร์ 4890011ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น (หากส่งรหัสซ้ำกันทำให้เสียสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล)
 • Q8: กรณีส่ง SMS ลงทะเบียนคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
  A : ผู้ลงทะเบียนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายครั้งละ 3 บาท ทั้งเครือข่าย AIS, DTAC และ TRUE
 • Q9: ช่องทาง SMS ลงทะเบียนวันไหน ลุ้นของรางวัลวันนั้นหมายความว่าอย่างไร ?
  A : โปรโมชั่นเรดดี้จัดให้ ชีวิตหรูจัง ตังค์อยู่ครบseason3 ในแต่ละวัน จะมีของรางวัลประจำวันแตกต่างกันหากเลือกส่งช่องทาง SMS ต้องส่งในวันที่ที่ต้องการของรางวัลนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค สามารถดูวันที่และของรางวัลประจำวันได้ที่เมนู “ของรางวัล” ในเว็บไซต์ www.ReadyLucky.com
 • Q10: : หากได้รับรางวัลประจำวันแล้ว สามารถได้รับรางวัลซ้ำได้อีกหรือไม่ แล้วยังมีสิทธิลุ้น Special Surprise ได้อีกหรือไม่ ? แล้วสามารถสละสิทธิเพื่อลุ้นของรางวัลใหญ่ได้หรือไม่ ?
  A : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำวันไปแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำวันอื่นๆอีก แต่ต้องเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันกับรหัสที่เคยได้รับรางวัลไป ทุกรหัสที่ส่งเข้ามามีสิทธิ์ลุ้น Special Surprise / การสละสิทธิ์เพื่อลุ้นของรางวัลที่ใหญ่กว่าไม่สามารถทำได้
 • Q11: หากมีการส่ง sms ก่อนเริ่มกิจกรรมต้องทำอย่างไร?
  A : ระบบ SMS จะเริ่มให้ส่งรหัสร่วมกิจกรรมได้ตั้งวันที่ 1 พ.ค. 61 หากมีการส่งมาก่อนเริ่มกิจกรรม ระบบจะไม่นับรวม กรุณาส่งรหัสใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 61
 • Q12: หากพิมพ์รหัสไม่ครบ หรือ ไม่ถูกต้อง จะยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลได้หรือไม่?
  A : หากพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามกำหนด ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนกลับ และต้องส่งรหัสอีกรอบให้ถูกต้อง
 • Q13: ถ้าได้รางวัลแล้วจะต้องทำอย่างไร?
  A : ลลำดับแรกจะมีทีมงานโทรติดต่อกลับว่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลนั้นๆ และแจ้งให้เตรียมหลักฐาน คือฝาและเอกสารหากผู้โชคดีมีหลักฐานครบถ้วน ทางทีมงานจะทำการนัดหมายให้เข้ามารับของรางวัลต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดง ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ และจะมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองต่อไป
 • Q14: จะรู้ได้อย่างไร ว่า sms ที่ส่งไปแล้ว ถึงจริงๆ
  A : จะมีข้อความตอบกลับว่าขอบคุณ และบอกให้เก็บฝา ไว้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • Q15: หากใส่เบอร์โทรผิด แล้วได้รางวัลต้องทำอย่างไร
  A : หากใส่เบอร์โทรผิดทางทีมงานไม่สามารถติดต่อและตรวจสอบได้ ถือว่าสละสิทธิ์ ดังนั้นโปรดตรวจเช็คเบอร์โทรของท่านให้เรียบร้อย ก่อนกดลงทะเบียน
 • Q16: การจับรางวัล จับอย่างไร
  A : จะแบ่งการจับฉลากตามของรางวัลรายวัน โดยจะแยกกองในการจับฉลาก สามารถตรวจสอบวันจับฉลากได้ที่เว็บไซต์ www.ReadyLucky.com
 • Q17: สามารถส่งรหัสมาร่วมสนุกได้ถึงกี่โมง มีปิดรับรหัสหรือไม่ แล้วถ้าเกินกำหนดเวลาที่ให้ส่งรหัสได้จะต้องทำอย่างไร?
  A : การส่งรหัสมาร่วมรายการโปรโมชั่นนี้จะปิดรับการส่งรหัสเป็นรายวัน คือเรื่มตั้งแต่ 00.01 – 24.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าวของแต่ละวัน จะไม่มีสิทธิ์เลือกของรางวัลนั้นๆได้อีก โปรดเลือกของรางวัลถัดไป